ćwiczenia z resuscytacji noworodka źródło: WUM

Bezpieczny Poród. W Warszawie otwarto Centrum Symulacji Położniczych

W środę w Warszawie zostało otwarte Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny Poród” Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Głównym zadaniem placówki jest szkolenie lekarzy, położnych i innych pracowników medycznych oraz służb ratunkowych w zakresie porodów i resuscytacji wewnątrzmacicznej.

Spis treści:

Symulacja porodu

Centrum zostało wyposażone w zaawansowane fantomy, za których pomocą przeprowadzana jest symulacja porodu. Warto dodać, że symulacja porodu może przebiegać prawidłowo lub z powikłaniami. Fantomy dają również możliwość ćwiczenia zabiegów położniczych -– krwotoku położniczego czy dystocji barkowej. Nowoczesne oprogramowanie pozwala na przeprowadzanie różnych scenariuszy klinicznych w sytuacji zagrożenie życia matki np. nagłego zatrzymania krążenia lub resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu. Uczestnicy szkoleń mają także do dyspozycji nowoczesny symulator noworodka, na którym można ćwiczyć resuscytację.

„Powikłania związane z ciążą i porodem są trudne do przewidzenia i wymagają natychmiastowego działania. Nieodpowiednia lub zbyt późna reakcja jest szczególnie dotkliwa, gdyż dotyczy porodu będącego procesem fizjologicznym, a nie stanem chorobowym. Konsekwencje powikłań związane z niewłaściwym postępowaniem ponosi zarówno matka, jak i dziecko. Niezmiernie istotne jest zatem odpowiednie wyszkolenie lekarzy położników i neonatologów oraz położnych szczególnie w zakresie postępowania w sytuacjach nagłych zagrażających życiu matki i dziecka” – tłumaczył prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników prof. Mirosław Wielgoś w komunikacie udostępnionym PAP.

    Sprawdź powiązane tematy

    Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

    Sprawdź