Nowe standardy opieki okołoporodowej zdjęcie: iStockphoto.com

Nowe standardy opieki okołoporodowej już od stycznia 2019

Spis treści:

Od 1 stycznia 2019 r. w Polsce wchodzi w życie nowy standard opieki okołoporodowej. Będzie dotyczył profilaktyki depresji poporodowej, promocji karmienia piersią oraz monitorowania satysfakcji pacjentki. 

Lekarz prowadzący kobietę podczas ciąży ma obowiązek skierowania jej do położnej na ujednoliconą edukację przedporodową. Pacjentka zdecyduje, czy chce uczęszczać do szkoły rodzenia, czy zdecyduje się na indywidualne przygotowanie do porodu. Regulacja ta będzie musiała być udokumentowana. Dotychczas brakowało świadomości kobiet, że przysługuje im bezpłatna edukacja przedporodowa.

Standard opieki okołoporodowej 2019: Depresja poporodowa

Obowiązkowe będą badania dotyczące wystąpienia ryzyka depresji w ciąży i depresji poporodowej. Lekarz lub położna będą musieli zaproponować badanie i ewentualnie skierować do odpowiedniego specjalisty. Według testu depresji Becka ocena ryzyka powinna być przeprowadzona: w 11-14 tyg. ciąży, 33-37 tyg. ciąży oraz po porodzie, w czasie wizyty położnej w miejscu zamieszkania lub pobytu matki i jej dziecka.

Do praw ciężarnej będzie należał wybór miejsca porodu i otrzymania pełnej informacji dotyczącej tej placówki, obejmując wskazania i przeciwwskazania. Personel medyczny będzie miał w obowiązku omówienie planu porodu, który będzie dołączony do indywidualnej zewnętrznej dokumentacji medycznej. Jest to niezbędny element edukacji przedporodowej. Kobieta będzie mogła również odwiedzić placówkę, a szpital powinien stworzyć możliwość konsultacji anestezjologicznej.

Dotychczas obowiązujące określenie „niepowodzenie położnicze” zostanie zastąpione określeniem „sytuacja szczególna”. Oznacza to: poronienie, urodzenie dziecka martwego, niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami, urodzenie chorego dziecka lub dziecka z wadami wrodzonymi.

Standard opieki okołoporodowej 2019: Jedzenie podczas porodu

Z racji tego, że czas trwania porodu może wynieść nawet kilkanaście godzin, kobieta będzie mogła podczas porodu spożyć posiłek, ale za zgodą osoby sprawującej opiekę.

Standard opieki okołoporodowej 2019: Karmienie piersią

Kolejną regulacją ma być promowanie karmienia piersią, które rozpoczyna się poprzez edukację już na etapie ciąży, a potem poprzez instruktaże dotyczące pozycji do karmienia, prawidłowego przystawienia do piersi, ręcznego odciągania pokarmu. Mleko modyfikowane będzie wydawane za zgodą lekarza lub na prośbę matki.

Dzieciom przedwcześnie urodzonym lub w sytuacjach, w których matka nie może nakarmić dziecka swoim mlekiem, lekarze zalecają się podawanie mleka z banku mleka. Co więcej, od stycznia 2022 r. będzie obowiązywał zapis, który nałoży na szpitale obowiązek posiadania sprzętu do odciągania pokarmu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756) wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku.

    Sprawdź powiązane tematy

    Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

    Sprawdź