Jak przebiega rekrutacja do żłobka? \Adobe Stock

Jak przebiega rekrutacja do żłobka?

Żłobki podlegają innym przepisom niż przedszkola czy szkoły i poniekąd rządzą się swoimi prawami. Rekrutacja do żłobka trwa przez cały rok, jednak w okresie od kwietnia do czerwca rodzice składają najwięcej wniosków. Jak wygląda rekrutacja i kto ma pierwszeństwo przyjęcia?

Spis treści:

Kiedy odbywa się rekrutacja do żłobka?

O przyjęcie dziecka do żłobka można starać się przez cały rok, jednak najgorętszy okres przypada między kwietniem a czerwcem. Jeśli w żłobku zwolni się miejsce, dyrektor placówki informuje rodziców dzieci, które nie dostały się w pierwszym naborze, o możliwości ewentualnego przyjęcia dziecka.

Zarówno w placówkach państwowych, jak i prywatnych, najwięcej miejsc zwalnia się we wrześniu, kiedy najstarsze dzieci rozpoczynają przygodę z przedszkolem. Nie ma ustalonej ogólnopolskiej reguły przyjmowania dzieci do żłobka, warunki najlepiej znaleźć na stronie internetowej placówki lub zasięgnąć informacji osobiście.

Kto ma pierwszeństwo w rekrutacji do żłobka?

Zgodnie z przepisami do żłobka mogą uczęszczać dzieci od dwudziestego tygodnia do trzeciego roku życia – a dokładniej do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzy lata. Niektóre samorządy określają własne kryteria i ustalają dolną granicę wieku, od którego można zapisać dziecko do żłobka, np. sześć miesięcy. 

W niektórych żłobkach nie są przyjmowane niemowlęta. Każda z placówek samodzielnie ustala wiek dzieci – szczegółowe informacje znajdziemy w statucie żłobka. W dużych miastach alternatywą dla państwowych żłobków są placówki prywatne. 

Jak wyglądają warunki przyjęcia do żłobka? Nie ma odgórnych przepisów określających, które dziecko ma pierwszeństwo przyjęcia do żłobka, jednak niektóre placówki publiczne przyznają dodatkowe punkty w przypadku, gdy:

 • oboje rodzice pracują,
 • dziecko wychowywane jest tylko przez jednego rodzica,
 • dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej – minimum trójka dzieci,
 • rodzice dziecka są niepełnosprawni,
 • rodzice dziecka odprowadzają podatek dochodowy w mieście, w którym mieści się żłobek. 

Rekrutacja do prywatnego żłobka wiąże się z dużo mniejszym stresem – prawdopodobieństwo przyjęcia dziecka jest zdecydowanie większe niż do placówki państwowej.

Jak zapisać dziecko do żłobka?

Zapisy dziecka do żłobka składają się z kilku etapów. W zdecydowanej większości miast odbywają się one przez Internet. Należy wejść na stronę wybranej placówki, zapoznać się z dokładnymi warunkami naboru i wypełnić wniosek elektroniczny. 

Do żłobka, który nie prowadzi elektronicznej rejestracji, trzeba udać się osobiście i wypełnić dostępny w niej wniosek. Do ilu żłobków można złożyć podanie? Przy elektronicznej rejestracji zazwyczaj można wybrać maksymalnie trzy żłobki w obrębie gminy lub miasta. Po ogłoszeniu listy przyjętych należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do danej placówki. W przypadku gdy rodzice tego nie zrobią, wniosek zostanie odrzucony. W placówkach, w których po pierwszej rekrutacji dostępne są jeszcze wolne miejsca, przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca. 

Niektóre żłobki samorządowe pobierają określone opłaty co miesiąc, plus opłaty za wyżywienie, które ustala urząd miasta lub gminy. W żłobkach prywatnych opłaty ustala właściciel placówki. 

Przykładowo, żłobki państwowe w Warszawie są darmowe, rodzice muszą zapłacić jedynie za wyżywienie, z kolei koszt zapisania dziecka do żłobka prywatnego wynosi średnio od 1000 zł do 1500 zł miesięcznie. W niektórych miastach rodzice, którzy decydują się posłać dziecko do prywatnej placówki i rezygnują z miejsca w publicznej, mogą ubiegać się o bon żłobkowy w wysokości 400 zł, który przyznawany jest w ramach programu Maluch Plus. W ramach Nowego Polskiego Ładu rodzice mogą otrzymać dopłatę nie tylko do żłobka, ale i klubu dziecięcego lub opiekuna. Pieniądze przelewane są przez ZUS bezpośrednio na konto placówki.

Opieka na dziecko - co należy o niej wiedzieć?

Polecamy

Opieka na dziecko - co należy o niej wiedzieć?

Najtrudniejsze wyzwania dla rodziców? Oczywiście godzenie pracy i opieki nad dziećmi. To dla rodziców dylemat: niania, dziadkowie, a może zwolnienie? Opieka na dziecko to zagadnienie, które budzi wątpliwości i niekiedy jest błędnie interpretowane. Wyjaśniamy meandry opieki na dziecko.

Czytaj

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Mamy, które po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym planują wrócić do pracy, szukają opieki dla swojego dziecka. Część z nich decyduje się zapisać dziecko do żłobka. Jak wygląda nabór do żłobka, o czym warto pamiętać? 

W przypadku żłobków nie ma rejonizacji, co oznacza, że dziecko można zapisać do dowolnie wybranej placówki, jednak w części publicznych żłobków, można otrzymać dodatkowe punkty ze meldunek w pobliżu placówki. Pierwszym etapem jest złożenie niezbędnych dokumentów wymaganych przez dany żłobek. Do wniosku najprawdopodobniej trzeba będzie dołączyć: 

 • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania,
 • potwierdzenie odprowadzania podatków w miejscu zamieszkania,
 • zaświadczenie rodziców o zatrudnieniu,
 • zaświadczenie dotyczące niepełnosprawności – jeśli dotyczy. 

Coraz więcej żłobków przyjmuje wyłącznie dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne. Wyjątek stanowią dzieci, które nie mogły zostać zaszczepione z powodów zdrowotnych.

  Sprawdź powiązane tematy

  Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

  Sprawdź